Az ön- és társismeret fejlesztése gyermekkortól a serdülőkoron át felnőttkorig - kontakt képzés


Az ön- és társismeret fejlesztése gyermekkortól a serdülőkoron át felnőttkorig

30 óra - 30 kreditpont

A tréninget csak egyedi megrendelés esetén indítjuk!

A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

A harmonikus társas kapcsolatok, az optimális teljesítmény, a sikeres pályaválasztás és a lelki egészség szempontjából kisiskolás kortól alapvető jelentőségű az ön- és társismeret tudatos fejlesztése. A családszerkezetben bekövetkezett változások szintén megkívánják a pedagógusok részéről, hogy a gyermekeket és serdülőket támogassák személyiségük kibontakoztatásában, életpályájuk tervezésében. 

A továbbképzés alapítási engedélyének száma: 47793/39/2014

A továbbképzés célja:
A program célja a résztvevők személyes és módszertani gazdagodása, ön- és társismeretének, asszertivitásának, problémamegoldó készségének, érzelmi intelligenciájának fejlődése, a szakmai együttműködés ösztönzése. 
A képzés a résztvevők meglévő értékeit tárja fel, segít tudatosítani egyéni erősségeiket és fejlesztendő területeiket, elősegítve munkájuk, szubjektív jólétük, céltudatos életút-tervezésük, lelki egészségük feltételeinek javulását. A képzés megalapozza a további önismereti munkát, az önreflexió tudatos alkalmazását és ezen tudás átadását a tanulócsoportoknak.
Célunk, hogy program során tanult gyakorlatokat, játékokat felhasználva a pedagógusok képessé váljanak ön- és társismereti foglalkozások megtartására csoportjaikban személyiségfejlesztő, közösségépítő vagy pályaorientációs céllal.

A továbbképzés célcsoportja: Köznevelési intézmények pedagógusai, a nevelő és oktató munkát segítő köznevelési alkalmazottak.
A továbbképzés típusa: tantermi kontakt képzés. 

Tananyagegységek:

1. Bevezetés, az együttműködés megalapozása
2. Az önismeret és énkép szerepe a pedagógus munkájában. Személyiségtípusok, viselkedéstípusok
3. Társismeret: empátia, figyelem, együttműködés, konfliktuskezelés
4. Hatékony kommunikáció, aktív hallgatás
5. A továbbképzésen tanultak átismétlése, a technikák megerősítése, tudatosítása. Résztvevői önértékelés és fejlődési terv készítése. Búcsú, a program lezárása

Képzésünkről részletesen IDE kattintva tájékozódhat!

További információk az info@multilearn.hu címen  a +36 20 539 9940 telefonszámon!


Köszönjük értékelését!

Ha szeretne szöveges értékelést is megadni, kérjük írja le véleményét:

Tananyagok

rendezés:
Sajnos nincs találat.