Népi játékok felhasználásának lehetőségei az óvodai nevelésben

30 óra -30 kreditpont - 29 000 Ft!

A tréninget csak egyedi megrendelés és / vagy minimum 10 fő együttes jelentkezése esetén indítjuk!

Az órák időpontja és helyszíne: megrendelés szerint

Blended képzésünk keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást. A tananyagok feldolgozását, hatékony elsajátítását feladatsorok, interaktív játékok, gyakorlati tippek, módszertani tanácsok, élvezetes képanyag és animációk segítik. Az önismeret fejlődését és a sajátélményű tanulást szakmai és pszichológiai tesztek, önreflektív kérdéssorok biztosítják.

A továbbképzés alapítási engedélyének száma: 957/195/2013.

A továbbképzés célja: A továbbképzés célja, hogy a népi játékok elemei a mindennapi tanítási-tanulási folyamat részeivé váljanak. Ez azoknak az ismereteknek az átadásával valósul meg, amelyek hatékonyan segítik a hagyományőrzést a mindennapi oktató-nevelő munkában. A tananyag feldolgozása során a résztvevők elsajátítják a szükséges néprajzi alapismereteket, a játék és a népi játék jellemzőit, a hagyomány közvetítésének módjait. Kiemelt jelentőségűek a népi játékok lehetséges kapcsolódásai az óvoda pedagógiai programjához. Így a résztvevők egyfajta komplex szemléletmódhoz jutnak, amely segítségével hatékonyan tudják munkájukban a népi játékok elemeit felhasználni.  A résztvevők a gyakorlatban jól hasznosítható segítséget – módszertani útmutatást, gyakorlati javaslatokat, példatárat – kapnak a népi játékok komplex óvodai alkalmazásához. Ebben a módszertani ajánlások, a részletesen bemutatott tevékenységek segítik az óvópedagógusokat. A tananyag számos példával mutatja be a népi játékok alkalmazási lehetőségeit a mindennapi óvodai nevelő munkában, a példatár pedig nagy segítséget nyújt a gyakorlati alkalmazáshoz, bőséges példát mutatva a differenciálásra is. Így valósul meg a továbbképzés célja, hogy a kollégák módszertani gazdagodását elősegítse.

A továbbképzés célcsoportja: Minden óvodapedagógus, aki szeretné, hogy munkájában a népi játékok elemei a mindennapi tanítási-tanulási folyamat részeivé váljanak, és ehhez bővítené gyakorlati repertoárját

A továbbképzés típusa: távoktató "blended" továbbképzés. A képzés 2 óra személyes megjelenést igénylő kontakt órával kezdődik, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ, melyben a résztvevők a tananyagot saját ütemben, egyénileg dolgozzák fel. A kontakt órákon a részvétel kötelező. 

Tananyagegységek: Néprajz, néphagyomány; Ünnepek, népszokásos, jeles napok; A játék és a népi játék fogalma, jellemzői; A gyermek és a játék a változó világban; A néphagyomány közvetítésének céljai, területei, feladatai; Módszertani ajánlások-útmutató a néphagyomány óvodai közvetítéséhez; Jeles napok – az évkör népi játékai az óvodai programban

Képzésünkről részletesen IDE kattintva tájékozódhat!

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk!

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.

Az oktatóanyag tartalma:
938 képernyőnyi tartalom
43 videó/animáció (82 perc)
392 kép

Köszönjük értékelését!

Ha szeretne szöveges értékelést is megadni, kérjük írja le véleményét:

Tananyagok

Sajnos nincs találat.

Népi játékok felhasználásának lehetőségei az óvodai nevelésben - 30 óra

Elméleti és gyakorlati alapok a néphagyományok adaptálásához.
Demo

 

Köszönjük értékelését!

Ha szeretne szöveges értékelést is megadni, kérjük írja le véleményét: