BEVEZETÉS
Általános tudnivalók az IKT képzés kapcsán. Célcsoport, célkitűzés, feladatmeghatározás. Tanulási útmutató.
loading

Bevezetés

Kedves Résztvevőnk!

Szeretettel köszöntjük blended pedagógus-továbbképző programunkon, mely naprakész ismeretanyagot kíván nyújtani az IKT eszközökről, amelyekkel színesebbé varázsolhatjuk óráinkat, hatékonyabbá tehetjük felkészülésünket és kreatívabbá a házi feladatokat. Rugalmasan végezhető távoktató programunkban az egyes informatikai eszközök, programok használatát természettudományos témákon keresztül mutatjuk be. A technikai tudnivalókon túl számos módszertani tippet, mintát nyújtunk arra vonatkozólag is, hogyan integráljuk az infotechnológiát kooperatív feladatmegoldás, frontális óraszervezés és önálló tanulás során.

Kellemes ismerkedést kívánunk:

a szerzők és az e-tananyag fejlesztők.

loading

A képzés célcsoportja

Természettudományos tantárgyat, természetismeretet illetve a természettudományokhozkapcsolódó tárgyat tanító általános és középiskolai tanárok.
Továbbá vegyipari és környezetvédelmi, vízgazdálkodási, mezőgazdasági, egészségügyiszakképzésben dolgozó pedagógusok.

Célkitűzés, feladatmeghatározás

A továbbképzés célja gyakorlatorientált, szakszerű tudást átadni az egyes informatikaieszközökben rejlő lehetőségekről - speciálisan a természettudományos oktatásban.

A résztvevők gazdagítsák ismereteiket a prezentációkészítés, táblázatkezelés, interaktívtábla, tanulói válaszadó rendszerek és felhőalapú eszközök használata terén. Tudatosítsákezek felhasználási lehetőségeit kooperatív feladatmegoldások, mérés-értékelés, kreatívfeladatok, oktatási segédanyagok létrehozása és online projektek során.

Képessé váljanak pedagógiai módszertárukba ezen infotechnológiai eszközöketprofesszionális módon, rugalmasan és magabiztosan integrálni.

Miből áll a továbbképző programcsomag?

A továbbképző programcsomag részei:

 • Távoktató továbbképzés tananyaga
 • Résztvevői ütemterv (lásd a következő fejezetet!)
 • Konzulensi útmutató

A továbbképzés alapítási engedély száma: 23/149/2015

A továbbképzés óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

A továbbképzés hossza (időtartama): 8 hét

loading

Hogyan zajlik a továbbképzés?

 

Ez a pedagógus továbbképzés blended formában történik.

A ,,blended" kifejezés azt jelenti: ,,vegyes" tanulási forma. A továbbképzés egy rövid személyes konzultációval (kontakt órák) veszi kezdetét, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ.  A résztvevőnek lehetősége van saját számítógépén, akár otthonában vagy közösségi térben rugalmasan tanulni. A résztvevőknek folyamatosan lehetősége van a számukra kijelölt tutor segítségét kérni a feldolgozás során telefonon vagy e-mailben.

A továbbképzés vizsgával zárul. Formája egy foglalkozásterv, amelyről a Bevezetés végén részletesen szólunk.  

A tananyag feldolgozásának részleteiről programcsomagunk Résztvevői ütemtervében olvashatnak a résztvevő pedagógusok. A dokumentumot a képzés kezdésekor biztosítjuk, illetve letölthető formában is elérhetővé teszünk.

A jelenléti konzultációs alkalom részletei

Blended továbbképzésünket egy jelenléti konzultációs alkalom vezeti be, amelyen a részvétel kötelező. Ennek időpontja és helyszíne az egyéni igényeknek megfelelően változik. 

A jelenléti konzultációs alkalom időtartama: 2×45 perc.

A jelenléti konzultációs alkalom tematikája:

A keretrendszer ismertetése

 • Hogyan épül fel a keretrendszer?
 • Hogyan forduljunk a tutorhoz/help desk munkatárshoz tanácsért?

A tananyag bemutatása

 • A továbbképzésről általában (célkitűzés, feladatmeghatározás, a programcsomag részei) 
 • Tanulási-tanítási folyamat ismertetése, ütemterv, tanulási tanácsok 
 • A tananyag tematikája és struktúrája
 • A záróvizsga ismertetése
A távoktató tananyag részletei, struktúrája 

A távoktató munka lehetővé teszi, hogy a résztvevők rugalmasan, saját tempójukban haladjanak.

A személyes konzultációt követően a tananyagot a résztvevők önállóan sajátítják el, mintegy 8 hét alatt. Az egyes tematikai egységek feldolgozását segítik a szöveges tartalmon kívül a prezentációk, videók, bemutató kisfilmek, feladatok, játékok, és módszertani tippek. Az önellenőrző feladatok, tesztek az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését szolgálják.

loading

A távoktató tananyag tematikai egységei a következők:

 1. Bevezetés. A keretrendszer, a tananyag és a továbbképzés bemutatása. Résztvevői ütemterv. Szintfelmérő teszt
 2. A PowerPoint program alkalmazása a természettudományos oktatásban
 3. A táblázatkezelő program alkalmazása a természettudományos oktatásban
 4. Az interaktív tábla használata a természettudományos oktatásban
 5. A tanulói válaszadó rendszerek használata a természettudományos oktatásban
 6. Felhőalapú megoldások a természettudományos oktatásban
loading
Tanulási tanácsok 

Hogyan tanuljunk? Hogyan dolgozzuk fel a tananyagot? 

Az egyes tematikai egységek feldolgozását segítik a szöveges tartalmon kívül a prezentációk, videók, bemutató kisfilmek, feladatok, játékok, és módszertani tippek. Az önellenőrző feladatok, tesztek az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését szolgálják.

Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az adott tananyagrészt, majd kövesse végig és oldja meg a gyakorló feladatokat. A gyakorló feladatok helyes megoldását minden esetben megtekintheti.

A fejezeteket  tetszőleges sorrendben tanulhatja, azonban egyes fejezetek egymásra épülnek, ezért javasolt a tartalomjegyzékben található lapokat sorban feldolgozni.

A résztvevőknek folyamatosan lehetősége van a számukra kijelölt tutor segítségét kérni a feldolgozás során telefonon vagy e-mailben. A tutor nevét és elérhetőségét a Résztvevői ütemterv tartalmazza.

A résztvevői szolgáltatások rendszere részletesen

Információs szolgáltatás:
A továbbképzésről érdeklődni lehet e-mailben az info@multilearn.hu címen, telefonon a +36 20 539 9940-es számon, illetve részletes tájékoztató olvasható a Multilearn Kft. honlapján.

Tutori szolgáltatás:
A képzés folyamán az önálló tanulást tutor segíti, akinek fő feladata a résztvevők támogatása a kitűzött tanulási célok elérésében és a követelmények teljesítésében. A tutor proaktívan támogatja a résztvevők önálló tanulási folyamatát, miközben online konzultációs lehetőséget biztosít számukra, a tanulás ütemtervéhez alkalmazkodva segítséget nyújt a tananyag feldolgozásához. A résztvevők így folyamatos személyre szabott segítséget kapnak a tananyag-elsajátítás során.

A tutor a képzés zárásakor eljuttatja a program indítója számára a résztvevők munkájának értékelését, javaslatot tesz a Tanúsítvány kiállítására, majd részletes beszámolót készít a képzésről, és eljuttatja azt a képző intézményhez.

Egyéb személyi szolgáltatások:

A képzés során a tutorok és a résztvevők technikai problémáinak megoldásában a  Helpdesk szolgáltatás segít, amely hétfőtől csütörtökig 8–16.30-ig, pénteken 8–14.30-ig áll a tutorok és a résztvevők rendelkezésére telefonon vagy e-mailben.

Szervezési és adminisztrációs szolgáltatások: 

A képzés indítója (szervezője) végzi a képzési programmal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat (jelentkezők tájékoztatása a képzésről, jelentkezési lapok kitöltetése, felnőttképzési szerződések megkötése, képzési tájékoztatók biztosítása, stb.). A képzés során kapcsolatot tart a képzésben közreműködő tutorokkal, szükség esetén helyettesítésüket megszervezi és arról a résztvevőket tájékoztatja.
A képzés végén összesíti a teljes képzési dokumentációt, a tutori összesítő értékelések alapján kiállítja a záró értékelésről szóló Tanúsítványokat, majd a résztvevőknek eljuttatja.
A képzés végén „Elégedettségi kérdőív” segítségével értékelteti a továbbképzést a résztvevőkkel: a képzés során biztosított elektronikus tananyagot, a tutor munkáját, a jelenléti konzultációs alkalom (kontaktórák) eredményességét, a számonkérés módját, stb.

Részletek a záróvizsgáról

A Tanúsítvány kiadásának feltétele egy IKT eszközökkel támogatott foglalkozásterv elkészítése és beküldése.

 • Záró ellenőrzésként a résztvevők a képzés utolsó napját követő 5 napon belül elkészítenek egy IKT eszközökkel támogatott foglalkozástervet egy általuk kiválasztott természettudományos témában, 2000-2500 karakter terjedelemben. A foglalkozástervnek tartalmaznia kell a következőket:
  • az alábbiak közül legalább három IKT eszköz tanórai vagy azon kívüli oktatási célú használata: PowerPoint / Excel / Interaktív tábla / Tanulói válaszadó rendszer / Google Diák / Google Rajz / Google Gondolattérkép;
  • célcsoport, téma;
  • fejlesztendő kompetenciaterületek, tanítási célok;
  • a feladatok tartalmának és előkészítésének leírása;
  • munkaformák, tevékenységleírás;
  • a foglalkozásra szánt idő és eszközigény.
 • leadási határideje: legkésőbb a képzés utolsó napját követő 5 napon belül.
 • leadási mód: elküldés emailben
A továbbképzésre való jelentkezés - információk

A továbbképzésre történő jelentkezés feltételei:

 • végzettség: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség
 • szak: bármilyen természettudományi karon végzett szak
 • szakképzettség: általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség
 • egyéb feltétel: felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

További információk és jelentkezés a továbbképzésre:

 • Email: info@multilearn.hu
 • Telefon/fax: 20/539-9940

Szeretettel várjuk jelentkezését!