2. Az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek
Az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek
loading

Az egészséges életmód kialakításához szükséges készségek

Szeretettel köszöntjük!

A lecke célja, tartalma: ebben a leckében az egészséges életmódhoz kapcsolódó neveléssel és készségfejlesztéssel foglalkozunk.

loading

A lecke módszerei:

  • leíró szövegek
  • képek, grafikák, ábrák
  • animációk
  • feladatok
  • filmek

A lecke várható eredménye:

  • A résztvevők megismerik az egészséges életmód fogalmát, alapelveit, az egészséges életmód kialakításához szükséges készségeket. 

A lecke időkerete:

  • 2 × 45 perc
loading

Az egészség megőrzése és fejlesztése benső igényként kell, hogy megjelenjen már gyermekkortól kezdve. Emellett az egészséggel kapcsolatos tudásunkat folyamatosan bővítenünk kell. Az egészségtudatos szemlélet gyermekeink felé az oktatási-nevelési folyamatban és elsősorban saját személyes példánkon keresztül adható át. Mint minden tanulásban, az egészségtudatosság kialakításában is legfőbb a belső motiváció.

\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t

Párosítsa a fogalmat a magyarázattal!


Egészségtudatos magatartásra nevelés

1

Egészségfejlesztés

2
a

intézményi keretek között történő attitűdformálás pedagógiai módszerekkel

b

gyermek megtanítása saját egészségének védelmére


Ellenőrzés

loading

Ha csak azért sportolunk, hogy jobb legyen az alakunk vagy ne legyünk betegek, hosszú távon kevés. Igazi eredményre a mozgás, a fizikai kihívás önmagában való szeretete, a mozgás által kiváltott öröm vezet. Az öröm, hogy megtettem. Az öröm, hogy felülmúltam önmagam, képes voltam változtatni önmagamon, szokásaimon, tespedtségemen. Hogy ellen tudtam állni a lustaság csábításának, a gyorséttermek vonzásának. Az öröm csak úgy - önmagában. Ez az a pozitív élmény, amely továbblendít a nehezebb időszakokon, és valódi, mély szemléletváltásra ösztönöz. A belső motiváció az élet egy magasabb szintű, lelkiekben gazdagabb, tudatosabb megéléséhez vezet.

Az egészséggel kapcsolatos készségek alapja az egészségismeret. Ismeretekkel kell rendelkeznünk: tudnunk kell, milyen élelmiszerek mit tartalmaznak, milyen viselkedések betegíthetnek meg, milyen testi tünetek mit jelezhetnek. Tudatosan végig kell gondolnunk, milyen fogyasztási szokásunk milyen egészségügyi kockázatot von magával.

loading
loading
\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t

Egészítse ki a mondatot!


Az egészséges életvitelhez szükséges , hogy tisztában vagyunk a különböző tevékenységek egészségünkre gyakorolt képesek vagyunk cselekedni aszerint, hogy milyen hatást szeretnénk elkerülni és milyen hatást kívánunk fokozni.


Következő

loading

A WHO egészségre vonatkozó definíciói csak ajánlások. Minden ország saját koncepcióval kezeli az egészséges életvitelhez szükséges készségek fejlesztésének kérdését. Országonként jelentősek a különbségek: eltérőek az alanyi jogon járó egészségügyi ellátások, a sport népszerűsítésének eszközei, az egészségfejlesztésre előirányzott összegek és fókuszok. Az egyik országban a tömegsportokra költenek többet, a másik az infrastruktúráját fejleszti, a harmadik az iskolai egészségnevelésben látja a megoldást.

Egészségtudatos magatartásra nevelés az, ha a gyermeket saját egészsége védelmére tanítjuk, míg az egészségfejlesztés fogalma alatt átfogó egészségnevelési programokat értünk.

loading

Az átfogó egészségnevelési programokban a környezettudatos gondolkodásmód is helyet kap. A fenntartható fejlődés koncepciója alapján úgy kell működtetni egy társadalom infrastruktúráját - azon belül egészségügyi ellátórendszerét - hogy folyamatosan biztosítva legyenek az erőforrások, miközben a lehető legkevésbé szennyezzük a környezetet. A fenntartható fejlődés kívánalmai közé illeszkedik a környezettudatosság, a természeti értékek megőrzése is. Az ipar és az általa használt nagy mennyiségű vegyi anyag exponenciálisan megnövelte az egészségügyi kockázatokat. Ez azt jelenti, hogy az egészséges életvitelhez szükséges ismereteinket is folyamatosan bővítenünk kell. A környezettudatos szellemben kialakított egészségfejlesztési programok tehát hosszú távú, globális gondolkodásra nevelnek, ösztönzik a szociális érzékenységet, bővítik tudományos ismereteinket és felhívják a figyelmet a fenntartható fejlődés kívánalmaira.

loading

Az egészséges életvitelhez szükséges készségek tanítása az egészségnevelés, más néven egészségismeret. Magyarországon a mindennapos testnevelés bevezetése a gyerekek fizikai egészségének fejlesztését szolgálja, a lelki egészség megőrzésére azonban még nincsenek átfogó programjaink. A mentálhigiénés, önismereti, társas kapcsolati, szexuális felvilágosító, vagy konfliktuskezelési, agressziómegelőző foglalkozások az iskolákban nem jellemzőek.

loading

Ezzel szemben számos fejlett országban az oktatáspolitika kiemelt feladatának tekinti az egészséggel kapcsolatos készségek tanítását. Sok helyütt iskolai tantárgy az elsősegélynyújtás: a „segíts magadon” alapelv mellett a „segíts másokon” elv is érvényesül már kora gyermekkorban. Finnországban az iskolai erőszak megelőzése és kezelése tanórai keretek közt kap helyet. Németországban a káros szenvedélyek megelőzése prioritást élvez az oktatásban, míg az USA-ban többek közt a korai szexuális felvilágosításra helyezik a hangsúlyt.

loading

A fentiek függvényében egy táblázattal szemléltetjük, hogyan kell elképzelni az egészséghez szükséges készségeket. Látható, hogy a két felfogás: az egyéni egészségtudatosság és az egészségfejlesztés között mi a különbség.

A baleset-megelőzés jelen lehet az egyéni viselkedésben is, hiszen ha valaki ismeri a KRESZ-t, és aszerint közlekedik, rendelkezik „baleset-megelőző” készséggel.

loading

A szexuális egészségtudatosság fogalmába beletartozik a felelős szexuális élet folytatása a partner tudatos kiválasztásától kezdve a terhesség megelőzésen át a szexuális úton terjedő betegségek ismeretéig és megelőzéséig.

loading

Az egészségfejlesztés tehát intézményi keretek között zajlik, attitűdformálással, pedagógiai módszerekkel. A készségek nagy része tanulással, sok gyakorlással elsajátítható. Ha végeztünk elsősegély-tanfolyamot, tudni fogjuk, mi a teendő, ha valaki eszméletét veszti mellettünk. Azt már bajosabb megtanulni, hogyan őrizzük meg lélekjelenlétünket pánikhelyzetben!

loading
loading

Baleset-megelőzési készség

Az a tudás, amely révén az egyén képes felmérni a körülötte levő környezetet, tárgyakat, felismeri a veszélyforrásokat, és biztonságosan eligazodik épített és természetes környezetben, megelőzve a baleseteket.

Elsősegély, mint készség

Az elsősegélynyújtás során a szakszerű segítség megérkezéséig segítséget tudunk nyújtani rosszullét, baleset esetén.

Testmozgás, mint készség

Az egyén tisztában van azzal, hogy a rendszeres fizikai aktivitás segít megőrizni és fejleszteni fizikai egészségi állapotát. Ismeri az egyes gyakorlatok testére vonatkozó hatását, a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges irányelveket, biztonsági szabályokat, megfelelő eszközöket, a bemelegítésre és levezető izomlazító gyakorlatokat, a helyes légzéstechnikát, az egyes sportok esetleges kerülendő mellékhatásait.

loading
loading

Szexuális készség

Az egyén tisztában van azzal, hogy a szexualitás szellemi és fizikai örömök forrása, ismeri a veszélyeit, és a mindezzel járó felelősséget is.

Pszichoaktív szerek elutasítására vonatkozó készség

Ami ártalmas az egészségünkre, arra akkor is nemet tudunk mondani, ha társaink kínálnak vele.

loading

Balázsné Fige Ilona: Készség, képesség, kompetencia www.fovpi.hu/data/cms94762/kompetencia_ea.pdf

Barna Adrienn: Egészségnevelés, egészségfejlesztés. goo.gl/xFyB7B

Elsősegélyanyag honlap: www.elsosegelyanyag.eoldal.hu/cikkek/elsosegely-jegyzet.html

Patócs Anikó (2015): Egészségismeret és –készség követelményrendszere. goo.gl/NNKvFM

Bernard és az egészséges életmód: www.youtube.com/watch?v=zk9sw3eCr1M

A természetet élhetetlenné tesszük? A természet védelme is az egészséges élethez szükséges készség lehet. www.youtube.com/watch?v=IHtMWWbpsF0

Ebben a leckében megismerkedtünk az egészséghez szükséges alapvető készségekkel, azok fejlesztésének, kialakításának lehetőségeivel.

Már tudatában vagyunk annak, hogy a legfontosabb, amit tennünk kell, a belső motiváció kialakítása!

Szót ejtünk még arról is, hogy minden ország saját koncepcióval kezeli az egészséges életvitelhez szükséges készségek fejlesztésének kérdését, valamint felvázoltuk az egészségnevelés magyarországi helyzetét.

A következő leckénkben az egészséges táplálkozás általánosan elfogadott alapelveivel, majd az egyes tápanyag-csoportok emberi szervezet működésében játszott szerepeivel fogunk foglalkozni.

Szót ejtünk még az egészséges táplálkozás alapelveiről és hogy mit mutat meg nekünk a testtömegindex.