Kiégésmegelőzés és személyiség-fejlesztés a segítő szakmákban
Sajnos nincs találat.
résztvevői ütemterv

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Megismerkedünk a segítő kapcsolatokkal, szakmákkal. Megvizsgáljuk a segítők lehetséges motivációit, a segítség nyújtás lehetőségeit, céljait.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Megismerkedünk a segítő szerep sajátosságaival a mentális egészség szempontjából. Foglalkozunk azokkal a tulajdonságokkal, amelyek támogatják a segítők munkáját.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Megismerkedünk az érzelmi intelligencia fogalmával, segítő kapcsolatokban betöltött szerepével. Bővítjük ismereteinket az empátiáról valamint az érzelmek segítő munkában betöltött szerepéről.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Énkép, személyiség

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Áttekintjük az önismeret és a személyiség témaköreit, és tudatosítjuk a szakmai önismeret aspektusait. Foglalkozunk az önismeretet szakmai személyiséget védő faktoraival, valamint a siker és kudarc sajátosságaival.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
A motiváció rendszere, jelentősége

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Áttekintjük a segítő folyamatot, és a beavatkozási módokat. Részletesen foglalkozunk az interjú és a segítő beszélgetés módszereivel, és a kérdések típusaival is.

A résztvevők megismerik a segítő kapcsolatokban megjelenő intervenció menetét, a segítő szerepét és tudatosítják a szakmai szempontokat, ami szakmai szerepük tisztábban látásához, szakmai önismeretük fejlődéséhez.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
A segítő kapcsolat kommunikációs sajátossága, hogy a klienst támogassa abban, hogy felismerje problémáit, illetve saját maga találja meg a megoldásukhoz vezető utat. A segítő kommunikációnak ezért megvannak a maga sajátos eljárásai, szabályai és lehetőségei.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
A foglalkozáson áttekintjük a konfliktus fogalmával és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos főbb tudnivalókat azért, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktus fajtáit, a konfliktusoldó módszereket, valamint ismerjék fel, hogy a konfliktusban is van fejlődési lehetőség, így a résztvevők a konfliktuskezelő módszerekről szerzett ismereteiket gyakorlati munkájukban is tudják kamatoztatni.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Az asszertív viselkedés jellemzői, háttere

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
A foglalkozáson a szupervízió mibenlétét, céljait, központi fogalmait, módszertanát tekintjük át azzal a céllal, hogy a résztvevő megismerkedhessen ezzel a speciális szakmai személyiségfejlesztő munkaformával és saját munkájára reflektáljon.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
A kiégéshez vezető út megismerése, önreflexió, a saját tapasztalatok számbavétele, a tünetek azonosítása. Ismeretek a burnout szindróma jellemzőiről.

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
Szubjektív jóllét, boldogság

Kijelölt felhasználóknak elérhető
Kijelölt felhasználóknak elérhető
A teszt kitöltésével Ön levizsgázik a Kiégésmegelőzés és személyiségfejlesztés képzés anyagából. Sok sikert kívánunk!

Kérjük, töltse ki kérdőívünket! Köszönjük.

Kijelölt felhasználóknak elérhető