Kiégésmegelőzés és személyiség-fejlesztés a segítő szakmákban
Condition of performance
Sorry, no match.
résztvevői ütemterv

Available to selected users
Available to selected users
Megismerkedünk a segítő kapcsolatokkal, szakmákkal. Megvizsgáljuk a segítők lehetséges motivációit, a segítség nyújtás lehetőségeit, céljait.

Available to selected users
Megismerkedünk a segítő szerep sajátosságaival a mentális egészség szempontjából. Foglalkozunk azokkal a tulajdonságokkal, amelyek támogatják a segítők munkáját.

Available to selected users
Available to selected users
Megismerkedünk az érzelmi intelligencia fogalmával, segítő kapcsolatokban betöltött szerepével. Bővítjük ismereteinket az empátiáról valamint az érzelmek segítő munkában betöltött szerepéről.

Available to selected users
Available to selected users
Énkép, személyiség

Available to selected users
Available to selected users
Áttekintjük az önismeret és a személyiség témaköreit, és tudatosítjuk a szakmai önismeret aspektusait. Foglalkozunk az önismeretet szakmai személyiséget védő faktoraival, valamint a siker és kudarc sajátosságaival.

Available to selected users
A motiváció rendszere, jelentősége

Available to selected users
Available to selected users
Áttekintjük a segítő folyamatot, és a beavatkozási módokat. Részletesen foglalkozunk az interjú és a segítő beszélgetés módszereivel, és a kérdések típusaival is.

Available to selected users
A résztvevők megismerik a segítő kapcsolatokban megjelenő intervenció menetét, a segítő szerepét és tudatosítják a szakmai szempontokat, ami szakmai szerepük tisztábban látásához, szakmai önismeretük fejlődéséhez.

Available to selected users
Available to selected users
A segítő kapcsolat kommunikációs sajátossága, hogy a klienst támogassa abban, hogy felismerje problémáit, illetve saját maga találja meg a megoldásukhoz vezető utat. A segítő kommunikációnak ezért megvannak a maga sajátos eljárásai, szabályai és lehetőségei.

Available to selected users
Available to selected users
A foglalkozáson áttekintjük a konfliktus fogalmával és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos főbb tudnivalókat azért, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktus fajtáit, a konfliktusoldó módszereket, valamint ismerjék fel, hogy a konfliktusban is van fejlődési lehetőség, így a résztvevők a konfliktuskezelő módszerekről szerzett ismereteiket gyakorlati munkájukban is tudják kamatoztatni.

Available to selected users
Available to selected users
Az asszertív viselkedés jellemzői, háttere

Available to selected users
Available to selected users
A foglalkozáson a szupervízió mibenlétét, céljait, központi fogalmait, módszertanát tekintjük át azzal a céllal, hogy a résztvevő megismerkedhessen ezzel a speciális szakmai személyiségfejlesztő munkaformával és saját munkájára reflektáljon.

Available to selected users
Available to selected users
A kiégéshez vezető út megismerése, önreflexió, a saját tapasztalatok számbavétele, a tünetek azonosítása. Ismeretek a burnout szindróma jellemzőiről.

Available to selected users
Available to selected users
Szubjektív jóllét, boldogság

Available to selected users
Available to selected users
A teszt kitöltésével Ön levizsgázik a Kiégésmegelőzés és személyiségfejlesztés képzés anyagából. Sok sikert kívánunk!

Kérjük, töltse ki kérdőívünket! Köszönjük.

Available to selected users