Kiégésmegelőzés és személyiség-fejlesztés a segítő szakmákban
Sajnos nincs találat.
résztvevői ütemterv

BEVEZETÉS
RÉSZTVEVŐI ÜTEMTERV
Megismerkedünk a segítő kapcsolatokkal, szakmákkal. Megvizsgáljuk a segítők lehetséges motivációit, a segítség nyújtás lehetőségeit, céljait.

A segítő kapcsolatok
A segítő kapcsolatok
Megismerkedünk a segítő szerep sajátosságaival a mentális egészség szempontjából. Foglalkozunk azokkal a tulajdonságokkal, amelyek támogatják a segítők munkáját.

A segítő szerep és a mentálhigiéné
A segítő szerep
Megismerkedünk az érzelmi intelligencia fogalmával, segítő kapcsolatokban betöltött szerepével. Bővítjük ismereteinket az empátiáról valamint az érzelmek segítő munkában betöltött szerepéről.

Az érzelmi intelligencia szerepe a segítő munkában
Az érzelmi intelligencia szerepe a segítő munkában
Énkép, személyiség

Önismeret, énkép, személyiség
Önismeret, énkép, személyiség
Áttekintjük az önismeret és a személyiség témaköreit, és tudatosítjuk a szakmai önismeret aspektusait. Foglalkozunk az önismeretet szakmai személyiséget védő faktoraival, valamint a siker és kudarc sajátosságaival.

Szakmai önismeret a segítő foglalkozásokban
Önismeret, szakmai önismeret a segítő foglalkozásokban
A motiváció rendszere, jelentősége

Mit jelent a motiváció?
Mit jelent a motiváció?
Áttekintjük a segítő folyamatot, és a beavatkozási módokat. Részletesen foglalkozunk az interjú és a segítő beszélgetés módszereivel, és a kérdések típusaival is.

A segítő beavatkozás módjai
A segítő beavatkozás módjai
A résztvevők megismerik a segítő kapcsolatokban megjelenő intervenció menetét, a segítő szerepét és tudatosítják a szakmai szempontokat, ami szakmai szerepük tisztábban látásához, szakmai önismeretük fejlődéséhez.

Az intervenció folyamata
Az intervenció folyamata
A segítő kapcsolat kommunikációs sajátossága, hogy a klienst támogassa abban, hogy felismerje problémáit, illetve saját maga találja meg a megoldásukhoz vezető utat. A segítő kommunikációnak ezért megvannak a maga sajátos eljárásai, szabályai és lehetőségei.

A segítő kapcsolat mint speciális kommunikáció
A segítő kapcsolat mint speciális kommunikáció
A foglalkozáson áttekintjük a konfliktus fogalmával és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos főbb tudnivalókat azért, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktus fajtáit, a konfliktusoldó módszereket, valamint ismerjék fel, hogy a konfliktusban is van fejlődési lehetőség, így a résztvevők a konfliktuskezelő módszerekről szerzett ismereteiket gyakorlati munkájukban is tudják kamatoztatni.

Konfliktushelyzetek kezelése
Konfliktushelyzetek kezelése
Az asszertív viselkedés jellemzői, háttere

Az asszertivitás
Az asszertivitás
A foglalkozáson a szupervízió mibenlétét, céljait, központi fogalmait, módszertanát tekintjük át azzal a céllal, hogy a résztvevő megismerkedhessen ezzel a speciális szakmai személyiségfejlesztő munkaformával és saját munkájára reflektáljon.

A segítők lelki védelme: a szupervízió
A segítők lelki védelme: a szupervízió
A kiégéshez vezető út megismerése, önreflexió, a saját tapasztalatok számbavétele, a tünetek azonosítása. Ismeretek a burnout szindróma jellemzőiről.

A segítő kapcsolatok kockázatai
A segítő kapcsolatok kockázatai
Szubjektív jóllét, boldogság

Siker, boldogság, szubjektív jól-lét
Siker, boldogság, szubjektív jól-lét
A teszt kitöltésével Ön levizsgázik a Kiégésmegelőzés és személyiségfejlesztés képzés anyagából. Sok sikert kívánunk!

ZÁRÓTESZT Kiégésmegelőzés és személyiségfejlesztés
Kérjük, töltse ki kérdőívünket! Köszönjük.

Elégedettségi kérdőív