Drogprevenció-továbbképzés pedagógusoknak - 30 óra

Összegzés
528 lap
7 kép
25 videó, film
Publikálva: 2015.05.29
Teljesítés feltétele
Előírt idő eltöltése (21:00)

Drogprevenció-továbbképzés pedagógusoknak

30 óra - 30 kreditpont - 29 000 Ft!

 A tréninget csak egyedi megrendelés és / vagy minimum 10 fő együttes jelentkezése esetén indítjuk!

Az órák időpontja és helyszíne: megrendelés szerint

Blended képzésünk keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást. A tananyagok feldolgozását, hatékony elsajátítást szolgálják a feladatsorok, interaktív játékok, gyakorlati tippek, módszertani tanácsok, élvezetes képanyag és animációk. Az önismeret fejlődését és a sajátélményű tanulás szakmai és pszichológiai tesztek, önreflektív kérdéssorok biztosítják.

A továbbképzés alapítási engedélyének száma: 23/347/2015.

A továbbképzés célja: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők számára átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a pszichoaktív szerhasználat és az addikciók témakörében. A résztvevők ismerjék meg a kábítószer használat okait és az azzal járó testi és mentális változásokat, a pszichoaktív szerek használatára utaló jeleket. Legyenek tisztában a szerhasználatra vonatkozó aktuális törvényi szabályozással és drogstratégiával, illetve az ellátórendszerrel és a terápiás intervenciókkal, kezelésekkel.  Cél, hogy fejlessze a prevenciós célú és egészségfejlesztő iskolai foglalkozások és projektek szervezéséhez és vezetéséhez szükséges pedagógusi kompetenciákat, melyhez bemutatásra kerülnek bevált gyakorlatok, módszerek.   

A továbbképzés célcsoportja: Köznevelési intézmények pedagógusai, a nevelő és oktató munkát segítő köznevelési alkalmazottak

A továbbképzés típusa: távoktató "blended" továbbképzés. A képzés 2 óra személyes megjelenést igénylő kontakt órával kezdődik, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ, melyben a résztvevők a tananyagot saját ütemben, egyénileg dolgozzák fel. A kontakt órákon a részvétel kötelező. 

Tananyagegységek: Epidemiológia; Pszichoaktív anyagok: legális szerek; Pszichoaktív anyagok: illegális szerek; Függőségek típusai: viselkedési függőségek, kémiai szerfüggőség; Problémás szerhasználat; Kezelés-ellátás-törvényi szabályozás; Szerfogyasztás és család; Serdülőkor és kortárs hatások; A prevenció szemlélete; A prevenciós beavatkozások módszertana; Prevenció a gyakorlatban; Prevenciós modellek; Egészségfejlesztés és drogalternatíva programok

Képzésünkről részletesen IDE kattintva tájékozódhat!

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk!

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.


1. BEVEZETÉS
2. Szintfelmérő teszt
3. RÉSZTVEVŐI ÜTEMTERV
4. 1. EPIDEMIOLÓGIA
5. 2. A LEGÁLIS SZEREK
6. 2. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
7. 3. AZ ILLEGÁLIS SZEREK
8. 3. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
9. 4. A FÜGGŐSÉGEK TÍPUSAI
10. 4. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
11. 5. PROBLÉMÁS SZERHASZNÁLAT
12. 5. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
13. 6. KEZELÉS, ELLÁTÁS, TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS
14. 6. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
15. 7. SZERFOGYASZTÁS ÉS CSALÁD
16. 7. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
17. 8. SERDÜLŐKOR ÉS KORTÁRS HATÁSOK
18. 8. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
19. 9. SZÓRAKOZÁS - REKREÁCIÓS SZÍNTÉR
20. 9. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
21. 10. A PREVENCIÓ SZEMLÉLETE
22. 10. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
23. 11. PREVENCIÓS BEAVATKOZÁSOK MÓDSZERTANA
24. 11. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
25. 12. PREVENCIÓ A GYAKORLATBAN
26. 12. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
27. 13. PREVENCIÓS MODELLEK
28. 13. lecke - ELLENŐRZŐ TESZT
29. Próbavizsga
30. Záróvizsga
31. Elégedettségi kérdőív

Köszönjük értékelését!

Ha szeretne szöveges értékelést is megadni, kérjük írja le véleményét:

Tananyagok

rendezés:
Sajnos nincs találat.