Differenciálás és együttműködés a tanórán - 60 óra

Összegzés
765 lap
22 teszt
25 kép
35 videó, film
Teljesítés feltétele
Vizsgák teljesítése

Differenciálás és együttműködés a tanórán

60 óra - 60 kreditpont - 58 000 Ft!

A tréninget csak egyedi megrendelés és / vagy minimum 10 fő együttes jelentkezése esetén indítjuk!

Az órák időpontja és helyszíne: megrendelés szerint

 Blended képzésünk keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást. A tananyagok feldolgozását, hatékony elsajátítást szolgálják a feladatsorok, interaktív játékok, gyakorlati tippek, módszertani tanácsok, élvezetes képanyag és animációk. Az önismeret fejlődését és a sajátélményű tanulás szakmai és pszichológiai tesztek, önreflektív kérdéssorok biztosítják.

A továbbképzés alapítási engedélyének száma: 957/18/2013.

A továbbképzés célja: A képzés kiemelt célja a pedagógiai szemléletváltás elősegítése, valamint hathatós szakmai segítség nyújtása a tanulási-tanítási folyamat élményszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében kooperatív technikák, élmény- és játékpedagógiai elemek integrálása révén. A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő tudatosítsa magában az eredményesség pszichológiai meghatározóit, és a képzés során szerzett pozitív tapasztalatai hozzásegítsék önismerete fejlődéséhez, miközben szakmai munkájában is sikeresebbé válik.

A továbbképzés célcsoportja: A képzés célcsoportja minden nyitott pedagógus, aki érdeklődik a tanulási motiváció, az eredményesség és az együttműködés témakörei iránt, és szívesen bővítené módszertani repertoárját, rendszerezné, mélyítené tudását. A továbbképzés ajánlott a kooperatív módszertant már alkalmazó, illetve az azzal még csak ismerkedő pedagógusok számára alap- és középfokú oktatásban egyaránt.

A továbbképzés típusa: távoktató "blended" továbbképzés. A képzés 3 óra személyes megjelenést igénylő kontakt órával kezdődik, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ, melyben a résztvevők a tananyagot saját ütemben, egyénileg dolgozzák fel. A kontakt órákon a részvétel kötelező. 

Tananyagegységek: Mi a siker?; Pedagógusszemélyiség és tanári kompetenciák; A sikeres tanár-diák kapcsolat; A sikeres oktatási rendszer; Az eredményes iskola;  Az élményszerű tanulás alapja: a motiváció; Kooperáció, motiválás, kompetenciafejlesztés; A kooperatív csoport; A kooperatív tanulás alapelvei; Kooperatív tanulásirányítás; Az együttműködési szándék; Az együttműködési készség; Kooperatív módszerek; Együttműködés és differenciálás; Közösségépítés és élménypedagógia

Képzésünkről részletesen IDE kattintva tájékozódhat!

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk!

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.


BEVEZETÉS
Szintfelmérő teszt
RÉSZTVEVŐI ÜTEMTERV
1. Mi a siker?
2. Pedagógusszemélyiség és tanári kompetenciák
Pedagógusszemélyiség és tanári kompetenciák - önellenőrző teszt
3. A sikeres tanár-diák kapcsolat
A sikeres tanár-diák kapcsolat - önellenőrző teszt
4. A sikeres oktatási rendszer
A sikeres oktatási rendszer - önellenőrző teszt
5. Az eredményes iskola
Az eredményes iskola - önellenőrző teszt
6. Az élményszerű tanulás alapja: a motiváció
Az élményszerű tanulás alapja: a motiváció - önellenőrző teszt
7. Kooperáció, motiválás, kompetenciafejlesztés
Kooperáció, motiválás, kompetenciafejlesztés - önellenőrző teszt
Próbavizsga 1.
Záróvizsga 1.
8. A kooperatív csoport
A kooperatív csoport - önellenőrző teszt
9. A kooperatív tanulás alapelvei 1.
A kooperatív tanulás alapelvei 1. - önellenőrző teszt
10. A kooperatív tanulás alapelvei 2.
A kooperatív tanulás alapelvei 2. - önellenőrző teszt
11. A kooperatív tanulásirányítás 1.
A kooperatív tanulásirányítás 1. - önellenőrző teszt
12. A kooperatív tanulásirányítás 2.
A kooperatív tanulásirányítás 2. - önellenőrző teszt
13. Az együttműködési szándék
Az együttműködési szándék - önellenőrző teszt
14. Az együttműködési készség
Az együttműködési készség - önellenőrző teszt
15. Kooperatív módszerek 1.
Kooperatív módszerek 1. - önellenőrző teszt
16. Kooperatív módszerek 2.
Kooperatív módszerek 2. - önellenőrző teszt
17. Együttműködés és differenciálás
Együttműködés és differenciálás - önellenőrző teszt
18. Közösségépítés és élménypedagógia
Közösségépítés és élménypedagógia - önellenőrző teszt
19. Összefoglaló óra
Összefoglaló óra - önellenőrző teszt
Próbavizsga 2.
Differenciálás és együttműködés a tanórán - Záróvizsga 2.
Elégedettségi kérdőív

Köszönjük értékelését!

Ha szeretne szöveges értékelést is megadni, kérjük írja le véleményét:

Tananyagok

rendezés:
Sajnos nincs találat.